Medical Hub

“กรุงไทย” ชี้ยกระดับ 3 อุตฯการแพทย์สำคัญหนุนไทยสู่ Medical Hub

HoonSmart.com>> ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ชี้ การยกระดับ 3 อุตสาหกรรมการแพทย์สำคัญ “ชีวเภสัชภัณฑ์-เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์-ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” ช่วยหนุนไทยสู่เป้าหมายการเป็น Medical Hub สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 8 แสนล้านบาทต่อปีในปี 70 จากปัจจุบันมูลค่าประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท รับเทรนด์โลกแนวโน้ใเติบโตสูง มูลค่าตลาดรวมกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีในปี 70