KBS

ก.ล.ต.ไฟเขียว ‘น้ำตาลครบุรี’ ตั้งกอง KBSPIF ลงทุนโรงไฟฟ้ามูลค่า 2.8 พันลบ.

HoonSmart.com>> ‘กลุ่มน้ำตาลครบุรี’ ได้รับอนุมัติแบบไฟลิ่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) วงเงินไม่เกิน 2,800 ล้านบาท เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ชูความแข็งแกร่งของกลุ่มฯ ป้อนวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

KBS เตรียมตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ามูลค่า 2.8 พันลบ.

HoonSmart.com>> น้ำตาลครบุรี” เตรียมตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รับโอนรายได้ผลิตไฟฟ้ารวม 25.5 เมกะวัตต์เข้าพอร์ต มูลค่าไม่เกิน 2.8 พันล้านบาท

KBS ทุ่ม 4 พันล้านสร้างรง.ผลิตน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล

“บอร์ดน้ำตาลครบุรี” ไฟเขียวสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล กำลังผลิต 12,000 ตันต่อวันและโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล มูลค่าเงินลงทุน 4 พันล้านบาท เพิ่มความสามาถการแข่งขันและลดต้นทุนผลิต