K-My Funds

บลจ.กสิกรฯ ชู 2 ฟีเจอร์ใหม่ใน K-My Funds ผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องกองทุน

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว 2 ฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน K-My Funds ทั้งฟีเจอร์ Smart Notification คอยให้คำแนะนำและช่วยเตือนเรื่องการลงทุนเป็นรายบุคคล และฟีเจอร์ Fund Story พร้อมเสิร์ฟข้อมูลกองทุนกสิกรไทยอย่างครบครัน มาไว้ในมือ ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Digital Wealth Advisor ผู้ช่วยส่วนตัวด้านการลงทุนบนสมาร์ทโฟน