e-Payment

“สรรพากร” เล็งจัดกลุ่มผู้เสียภาษี e-Payment

สรรพากรแจงเก็บภาษีโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี ปฏิเสธมุ่งเก็บจากผู้ขายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจใดเฉพาะ เล็งจัดกลุ่มผู้เสียภาษีและให้บริการที่เหมาะสม