CardX

CardX ย้ำรับโอนธุรกิจบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลจาก SCB ไม่กระทบลูกค้า

HoonSmart.com>> CardX ย้ำรับโอนธุรกิจจากธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่กระทบลูกค้า มั่นใจส่งต่อประสบการณ์ที่ดี ไร้รอยต่อ อัดโปร “เลือกจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน” ทุกยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป