BFIT

“ศรีสวัสดิ์” ชี้เก็บหุ้น BFIT เพิ่มบริการครบวงจรหนุนธุรกิจโตยั่งยืน

“ศรีสวัสดิ์” เผยเก็บเพิ่มหุ้น BFIT กว่า 18.4 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 45.34% ชี้ปัจจัยพื้นฐานบีฟิทแข็งแกร่ง ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์เติบโตแบบยั่งยืน ให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร

1 2 3 4