ไอแบงก์

‘ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์’ นั่งเอ็มดี แบงก์อิสลามฯ

HoonSmart.com>>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มีมติแต่งตั้ง ‘นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์’ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร มีผล 1 ม.ค. 2566

“ไอแบงก์” ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษถึงสิ้นมี.ค.62

“ไอแบงก์” เอาใจคนรักการออม ปรับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน จ่าย 1.35% ต่อปี สูงสุด 15 เดือน ให้ 1.85% ต่อปี พร้อมขยายเวลาเงินฝากออมทรัพย์ iBank Step ถึงสิ้นมี.ค.62