เซมิคอนดักเตอร์

ttb analytics คาดปี 66 ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์กระทบไทยน้อยลง

HoonSmart.com>> ttb analytics คาดปี 66 ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์กระทบไทยน้อยลง ผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องพึ่งพาเป็นหลัก อนาคตยังท้าท้ายจากดีมานด์ตลาดโลกชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก