เกณฑ์ซื้อขายใหม่

ตลท.วางกติกาซื้อขายใหม่ ดีเดย์ Q1/66 ตั้งราคาเปิดปิด ±1 ช่วง-สั่งยกเลิกออเดอร์ได้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและขยายโอกาสในการลงทุน  พร้อมรองรับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปีนี้