อมฤทธิ์

ก.ล.ต.กล่าวโทษ 18 ราย ปั่นหุ้น MORE ส่งต่อ ปปง.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 รายต่อ บก.ปอศ.ฐานทำผิดปั่นหุ้น”มอร์ รีเทิร์น-MORE” ยกก๊วน อภิมุข บำรุงวงศ์(ปิงปอง) “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” บิ๊ก MORE “สมนึก กยาวัฒนกิจ” และกลุ่มพรประภา 3 ราย โดนด้วย พร้อมรายงานต่อสำนักงานปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เผยการกล่าวโทษเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น