สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ

ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้อง “สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ” สร้างราคาหุ้น PICO

ก.ล.ต.ดำเนินการทางกฎหมาย “สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ” สร้างราคาหุ้น PICO ส่งฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ขอให้ลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย พร้อมส่งเรื่องปปง.ดำเนินการต่อ