สสว.

ก.ล.ต.-สสว. จัด “Online Marketplace” ส่งเสริม SME-SE เติบโตยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมมือ สสว. จัดโครงการ “Online Marketplace”โอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสรับทางเลือกเข้าระดมทุนในตลาดทุน

สสว.- SME D Bank ขยายให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว 35 จว.ยื่นกู้สินเชื่อดบ.1%

HoonSmart.com>>สสว.- SME D Bank ขยายกลุ่มช่วยเหลือใน “โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย” เปิดกว้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว พื้นที่ 35 จว. ยื่นกู้สินเชื่อดอกเบี้ย 1% ได้ หนุนเข้าถึงแหล่งทุนง่ายและรวดเร็ว แนะรีบแจ้งความประสงค์ภายใน ส.ค.นี้

สสว. MOU ก.ล.ต.-ตลท.ส่งเสริม SMEs-Startups เติบโตผ่านตลาดทุนไทย

HoonSmart.com>> สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านกลไกตลาดทุน และสร้างความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ก.ล.ต.จับมือสสว.สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เซ็น MOU สสว. สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน หนุนเติบโต แข่งขันได้ระดับสากล เผย SME ระดมทุนสำเร็จ 13 ราย มูลค่ารวมกว่า 78 ล้านบาท