สสว.

สสว. MOU ก.ล.ต.-ตลท.ส่งเสริม SMEs-Startups เติบโตผ่านตลาดทุนไทย

HoonSmart.com>> สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านกลไกตลาดทุน และสร้างความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ก.ล.ต.จับมือสสว.สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เซ็น MOU สสว. สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน หนุนเติบโต แข่งขันได้ระดับสากล เผย SME ระดมทุนสำเร็จ 13 ราย มูลค่ารวมกว่า 78 ล้านบาท