สมิทธ์ พนมยงค์

DIF ปันผล 0.3375 บาท ก่อนเพิ่มทุน 5.3 หมื่นล.

กองทุน DIF ปันผล 4 เดือนแรกอัตราหน่วยละ 0.3375 บาท กำหนดรายชื่อที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 18 พ.ค.นี้ ก่อนลงทุนเพิ่มครั้งที่ 3 ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มทรูที่มีคุณภาพ หนุนประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย (1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 1.04 บาท