มั่นคงเคหะการ

ทริสหั่นเครดิต “มั่นคงเคหะการ” ลงที่ BB+ ผลงานอ่อนแอกว่าคาด หนี้สูง

HoonSmart.com>> “ทริสเรทติ้ง” ลดอันดับเครดิตองค์กร “มั่นคงเคหะการ” (MK) ลงสู่ระดับ BB+ จากเดิม BBB- พร้อมเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “คงที่” จากเดิม “ลบ” สะท้อนผลดำเนินงานอ่อนแอกว่าประมาณของทริส ด้านภาระหนี้อยู่ระดับสูง ธุรกิจของบริษัทมีขนาดปานกลางและความท้าทายต้องเผชิญในธุรกิจดูแลสุขภาพ พร้อมลดเครดิต “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” บริษัทย่อยลงตาม