ภาษี e-book

ความจริงความคิด : ภาษี e-book

ทุกวันนี้โดยส่วนตัวแล้ว เป็นหนอนหนังสือ ที่ชอบอ่านหนังสือมาก เมื่อชอบมากก็ซื้อมาก รู้สึกดีเวลาซื้อ แต่สุดท้ายหลายๆเล่มที่ซื้อมาไม่ได้เปิดอ่านเลย แถมกินพื้นที่บ้าน เป็นแหล่งเชิญชวนปลวกมาร่วมอยู่อาศัยด้วยอย่างดี จนต้องสังคายนา บริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆต่อไป