ฟาร์มหมู

“กสิกร” พักหนี้ 6 เดือน-ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 2% ช่วยฟาร์มหมูโดนพิษ ASF

HoonSmart.com>> “กสิกรไทย” ส่ง 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเจ้าของฟาร์มหมูและผู้ค้าทั้งระบบ ถูกผลกระทบวิกฤตโรคระบาด ASF มาตรการ “พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย” นานสูงสุด 6 เดือน ช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่อง มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู” ดอกเบี้ย 2% ใน 2 ปีแรก พักชำระเงินต้นนานสูงสุด 24 เดือน และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก วงเงินช่วยเหลือกว่า 2,000 ล้านบาท