ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TFEX เผย 12 ปีนักลงทุนซื้อขายเพิ่มขึ้นติดอันดับ 26 ของโลก

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบรอบ 12 ปี ปริมาณธุรกรรมการซื้อขายขยับขึ้นติดอันดับ 26 ของโลก สัดส่วนนักลงทุนบุคคลซื้อขายใกล้เคียงผู้ลงทุนสถาบัน ด้านจำนวนบัญชีผู้ลงทุนแตะ 1.46 แสนบัญชี