ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

ก.ล.ต.ผ่อนเกณฑ์หนุน”ออกและขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน”

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นและลดอุปสรรคให้ภาคเอกชนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ในกลุ่มความยั่งยืนในตลาดทุนไทย มีผลตั้งแต่ 16 กันยายน 2564

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน” (sustainability-linked bond) เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง มีผล 16 พ.ค.64