ซุปเปอร์แนบ (ประเทศไทย)

บริษัทลูก WHA ซื้อหุ้นซุปเปอร์แนป 15% จากทุนลดาวัลย์

“ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท” บริษัทย่อยของ WHA เข้าซือหุ้น “ซุปเปอร์แนป” ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล จากทุนลดาวัลย์ 30 ล้านหุ้น หรือ 15%