ชวินดา หาญรัตนกูล

“ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่ง “นายกสมาคมบลจ.” ต่อสมัยที่สอง

HoonSmart.com>> บอร์ด “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) มติเอกฉันท์เลือก “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง จนถึงเดือนมี.ค.69 สานต่องานต่อเนื่องจากแนวทางบอรด์ชุดก่อน มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุน เป็นกลไกหลักสำหรับการออมและการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพ เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจไทย เพื่อคนไทยทุกคน

กรุงไทยปันผลกองหุ้น CLMVT รอบ 4 อีก 50 สต.

บลจ.กรุงไทย เปิดผลงานกองทุน KT-CLMVT Class D พร้อมจ่ายเงินปันผลรอบที่ 4 อัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ถึงมือผู้ถือหน่วย 2 พ.ค.นี้