คอลัมน์เสือใหญ่ ….TGE อย่ามองข้าม

คอลัมน์เสือใหญ่ : TGE อย่ามองข้าม

By…เจ๊รัชดา

@@@ TGE (ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่) หุ้นพลังงานชีวมวลพี/อี 19 เท่า กำไรแต่ละปี ระดับ 200 ล้านบาท และมีแผน COD ปลายปี 2567 อีก 1 โรง เพิ่มรายได้-กำไรเติบโต กับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ไม่ถึง 2 บาท ไปไม่ถึงราคาจอง