ก.พลังงาน

ก.พลังงาน รับเรื่อง กรณีโรงไฟฟ้า ยันทำตามกรอบรัฐธรรมนูญ

HoonSmart.com>> กระทรวงพลังงาน เผยได้รับหนังสือจากสตง.กรณีวินิจฉัยให้รัฐเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 51% แล้ว พร้อมเร่งพิจารณาและยืนยันดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด