กองทุนหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก

M-MIDSMALL-D กองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก

HoonSmart.com>> “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป” ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-D) ลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็ก โชว์ผลงานโดดเด่น คว้ารางวัล “กองทุนยอดเยี่ยม” ประเภทกองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap Fund) จาก Morningstar Awards 2023