กบง.

กบง.ขยาย COD โรงไฟฟ้า SPP Hybrid 1ปี ลดค่าครองชีพพลังงาน

HoonSmart.com>>คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบช่วย SPP Hybrid Firm ขยายวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา (SCOD) ออกไป 1 ปี เป็นปี 2565 ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับประชาชน ทั้งค่าไฟฟ้า LPG ส่วนแผนพลังงานปรับปรุงใหม่4 ฉบับรอส่งเข้าครม. ปรับรายละเอียด PDP 2018  ลดโรงไฟฟ้าโซลาร์ เพิ่มชีวภาพ-พลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. 69 เมกะวัตต์