กบง.

กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือ คุมราคาน้ำมันดีเซล 28-30 บาท/ลิตร

HoonSmartt.com>> “คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน” เคาะมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น กรอบใช้ 5 ต.ค.-31 ต.ค.2564 โดยพรุ่งนี้เริ่มลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของดีเซล B7 จากเดิมเก็บ 1 บาท ลดเหลือ 1 สตางค์ ส่งผลดีเซล B7 ลดทันทีเหลือ 30.29 บาทต่อลิตร และวันที่ 11 ต.ค.เริ่มลดสัดส่วนไบโอดีเซลของ B7 และB10 ปรับมาเป็น B6 คุมราคาให้อยู่ 28.29 บาทต่อลิตร ตั้งเพดานน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ถ้าน้ำมันดิบโลกยังสูง เตรียมออกมาตรการอื่นเพิ่ม หรือต่ออายุไปอีก

กบง.ขยาย COD โรงไฟฟ้า SPP Hybrid 1ปี ลดค่าครองชีพพลังงาน

HoonSmart.com>>คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบช่วย SPP Hybrid Firm ขยายวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา (SCOD) ออกไป 1 ปี เป็นปี 2565 ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับประชาชน ทั้งค่าไฟฟ้า LPG ส่วนแผนพลังงานปรับปรุงใหม่4 ฉบับรอส่งเข้าครม. ปรับรายละเอียด PDP 2018  ลดโรงไฟฟ้าโซลาร์ เพิ่มชีวภาพ-พลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. 69 เมกะวัตต์