กบข.

กบข.ส่งใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกปี 63 พร้อมเพิ่มช่องทางรับออนไลน์

HoonSmat.com>> กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดเงิน ประจำปี 2563 ให้สมาชิกแล้วทั่วประเทศ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการยื่นลดหย่อนภาษีพร้อมเปิดให้บริการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินผ่านช่องทางออนไลน์

กบข. โชว์ผลตอบแทนปี 63 เกิน 4% ชนะวิกฤตโควิด พัฒนา 8 แผนลงทุน

HoonSmart.com>>รมว.คลังมั่นใจกบข.ออมต่อหลังเกษียณ ปลัดคลังออมเต็มอัตรา ชื่มชมผลงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผันผวน จากวิกฤติโควิด-19 ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์กระจายการลงทุนไปหลากหลายสินทรัพย์ทั้งใน-ต่างประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพของ 8 โมเดลลงทุน

ธนาคารโลกจับมือ “กบข.” เผยวิธีประเมินน้ำหนักลงทุนตามแนวทาง ESG

HoonSmart.com>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยข้อมูลจากรายงานภายใต้หัวเรื่อง “วิธีการประเมินน้ำหนักและคะแนนมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนของ กบข. ตามหลักการที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” จากโครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ ธนาคารโลก ประจำปี 63

กบข.คว้าคะแนน “คุณธรรม-โปร่งใส” อันดับ 1 ประเภทกองทุนสองปีซ้อน

HoonSmart.com>> กบข.คว้าคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประเภทกองทุนของรัฐ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. คว้าคะแนน 93.70 ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

‘ศรีกัญญา’ เลขาฯกบข.คนใหม่ ปรับกลยุทธ์บริหารพอร์ต 1.1 ล้านล้าน

HoonSmart.com>>”ศรีกัญญา ยาทิพย์” เข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) คนใหม่ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจหนึ่ง เพื่อให้ “สมาชิกเกษียณสุข” 

“ศรีกัญญา ยาทิพย์” นั่งเลขากบข. ขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก

HoonSmart.com>> บอร์ดกบข. ตั้ง “ศรีกัญญา ยาทิพย์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กบข. คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน มั่นใจหนุนองค์กรเติบโตมั่นคง ยั่งยืน ช่วยสมาชิกบรรลุเป้าหมายการเงินมีเงินพอใช้หลังเกษียณ

กบข. คว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ “ซีจี”เด่น ลงทุนที่ยั่งยืน สื่อสารสมาชิก

HoonSmart.com>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยการคว้า 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาลบริหารจัดการกองทุน การลงทุนที่ยั่งยืนและสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการเงินและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง  ตั้งเป้าปี 63 หลักทรัพย์ในพอร์ตทั้งหมดเข้าเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน

1 2 3 5