กบข.

ธนาคารโลกจับมือ “กบข.” เผยวิธีประเมินน้ำหนักลงทุนตามแนวทาง ESG

HoonSmart.com>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยข้อมูลจากรายงานภายใต้หัวเรื่อง “วิธีการประเมินน้ำหนักและคะแนนมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนของ กบข. ตามหลักการที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” จากโครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ ธนาคารโลก ประจำปี 63

กบข.คว้าคะแนน “คุณธรรม-โปร่งใส” อันดับ 1 ประเภทกองทุนสองปีซ้อน

HoonSmart.com>> กบข.คว้าคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประเภทกองทุนของรัฐ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. คว้าคะแนน 93.70 ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

‘ศรีกัญญา’ เลขาฯกบข.คนใหม่ ปรับกลยุทธ์บริหารพอร์ต 1.1 ล้านล้าน

HoonSmart.com>>”ศรีกัญญา ยาทิพย์” เข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) คนใหม่ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจหนึ่ง เพื่อให้ “สมาชิกเกษียณสุข” 

“ศรีกัญญา ยาทิพย์” นั่งเลขากบข. ขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก

HoonSmart.com>> บอร์ดกบข. ตั้ง “ศรีกัญญา ยาทิพย์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กบข. คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน มั่นใจหนุนองค์กรเติบโตมั่นคง ยั่งยืน ช่วยสมาชิกบรรลุเป้าหมายการเงินมีเงินพอใช้หลังเกษียณ

กบข. คว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ “ซีจี”เด่น ลงทุนที่ยั่งยืน สื่อสารสมาชิก

HoonSmart.com>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยการคว้า 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาลบริหารจัดการกองทุน การลงทุนที่ยั่งยืนและสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการเงินและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง  ตั้งเป้าปี 63 หลักทรัพย์ในพอร์ตทั้งหมดเข้าเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน

กบข.ชี้จังหวะทยอยซื้อหุ้นลงทุนระยะยาวหลังโควิด-19 กด P/E ต่ำ 5 ปี

HoonSmart.com>> กบข.เชื่อตลาดหุ้นร่วงแรงสะท้อนความกังวลนักลงทุนต่อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด กด P/E ตลาดหุ้นไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังรอบ 5 ปี ชี้จังหวะเหมาะสมซื้อหุ้นลงทุนระยะยาว

กบข.ร่วมมือจุฬาฯ พัฒนา “ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณในไทย” เสร็จ Q3/63

HoonSmart.com>> กบข. ร่วมมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พัฒนา “ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) สำหรับประเทศไทย” ต่อยอดความสำเร็จจากการพัฒนา “ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณสำหรับสมาชิก กบข.” ซึ่งพัฒนาสำเร็จปี 2562 ตั้งเป้าว่าดัชนีใหม่นี้จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปีนี้

1 2 3 5