Fund Manager

SCBAM : กรรมการ Fed ให้ความเห็นภารกิจสู้เงินเฟ้อยังไม่จบ

ตลาดหุ้นโลก พักตัวระยะสั้น หลังปรับตัวขึ้นเด่นในช่วงก่อนหน้านี้ บนความคาดหวังว่า Fed จะเริ่มชะลอการตึงตัวนโยบายการเงินในระยะถัดไป แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ Fed หลายสาขาออกมาให้แสดงความเห็นในเขิงระมัดระวัง พร้อมควบคุมเงินเฟ้อต่อไป ยังไม่รีบเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในจีนเร่งตัวขึ้น อาจกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนระยะสั้น

MFC มอง Tightenting Cycle ของ Fed รอบนี้ โอกาสที่ดอกเบี้ยนโยบายจะไม่เกิน 5%

MFC มอง Tightenting Cycle ของ Fed รอบนี้ โอกาสที่ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับไม่เกิน 5% (Terminal Rate) หากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.4% MoM ใแต่ละเดือนต่อจากนี้ ประเด็นความกลัวต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่มีต่อตลาดจะเริ่มลดลง

SCBAM : เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด ติดตามฤดูกาลประกาศงบ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนสูง IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกปีหน้าลงและเตือนว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึง ขณะที่เงินเฟ้อผู้บริโภค เอนก.ย.ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด หนุนให้ Fed ใช้นโยบายการเงินตึงตัวตอไปเพื่อคุมเงินเฟ้อ มองไปข้างหน้าคาดว่านักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น

1 2 3 30