Fund Manager

UOBAM มองสัปดาห์นี้ “ตลาดปรับฐานลง” หลังขึ้นมาค่อนข้างมาก

บลจ.ยูโอบี มองตลาดจะมีการปรับฐานลงได้บ้างหลังจากปรับขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่จะยังเติบโตได้ และยังคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้เป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติม

บลจ.ยูโอบี : Green Hydrogen แหล่งพลังงานสีเขียวที่สะอาดและปลอดภัย

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นอีกหนึ่งแขนงของนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจทั่วโลก เนื่องจากสภาวะวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ส่งผลให้นานาชาติหันมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิถีทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างยิ่ง คือ Green Hydrogen ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าจับตามองในอนาคต

UOBAM : Stickiness Remains

ตลาดสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขภาคการจ้างงาน มองว่าจะเริ่มมีความตึงตัวน้อยลงจากจำนวนของแรงงานที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงตัวเลข PMI ของหลายประเทศ รวมถึงทิศทาง PMI ของทางฝั่งจีนที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตาม Sentiment ที่ดีขึ้นของ Global PMI

1 2 3 43