โบรกฯ ชี้ 6 หุ้นส่อหลุด SET50-SET100 หลัง CRC เข้าเทรด

HoonSmart.com>> บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดชื่อ 6 หุ้น “BANPU-WHA-BPP” เข้าข่ายหลุดดัชนี SET50 ด้าน “BGC-AAV-PSL” อาจหลุด SET100 มีผล 25 ก.พ. หลังหุ้น CRC ไอพีโอน้องใหม่เข้าเทรด 20 ก.พ.63

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส ออกบทวิเคราะห์ระบุว่า หุ้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล (CRC) จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 20 ก.พ.2563 และคาดว่าจะเข้าดัชนี SET50-SET100 ในวันที่ 25 ก.พ.2563 ซึ่งทำให้หุ้นที่เข้าข่ายหลุดจาก SET50 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market cap) 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่อันดับที่ 48-50 ได้แก่ BANPU, WHA และ BPP ตามลำดับ

ส่วน SET100 หุ้นที่มี Market cap 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่อันดับที่ 98-100 ได้แก่ BGC , AAV และ PSL ตามลำดับ

ทั้งนี้ หุ้น CRC จะเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคป ณ วันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวันแรกที่ประมาณ 253,302 ล้านบาท (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งจะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 15 ลำดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ เป็นผลให้ CRC จะได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 ด้วยเกณฑ์ Fast-track ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่หุ้น CRC เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก 20 ก.พ.2563