SO ผู้นำธุรกิจเอาท์ซอร์ส โตทุกภาวะศก. กำไรตลอด 40 ปี

HoonSmart.com>>”สยามราชธานี” ชี้ธุรกิจเอาท์ซอร์สมีแนวโน้มเติบโตดี สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว รัฐ-เอกชนขนาดใหญ่สนใจใช้บริการ เปิดรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ เตรียมโรดโชว์ เชียงใหม่-หาดใหญ่ ให้ข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ชูจุดเด่น ให้บริการเอาท์ซอร์สครบวงจร กำไรตลอด 40 ปี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ

ไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี (SO) ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร มากว่า 40 ปี เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services)ยังมีโอกาสและทิศทางการเติบโตที่ดีมาก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สนใจใช้บริการจัดหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาทำงานแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ พนักงานสำนักงาน, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่างเทคนิค เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP) เห็นได้ว่าวงเงินงบประมาณและมูลค่าการทำสัญญาของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทจ้างทำของและจ้างเหมาบริการเติบโตทุกปี ในปี 2561 มีวงเงินงบประมาณ จำนวน 202,221 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ทำสัญญาแล้ว 192,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 74,469 ล้านบาท และ 69,241 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58% และ 56% ตามลำดับ สอดคล้องผลสำรวจของ Monitor Deloitte และ Dubai Outsource City ประมาณการมูลค่าการใช้บริการเอาท์ซอร์สของโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 5% ในช่วงปี 2562-2566 จาก 603.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็น 731.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ มีทั้งเอกชนรายใหญ่ เช่น บริษัท ปตท., บริษัท การบินไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ท่าอากาศไทย, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย, บริษัท ไทยออยล์, บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์, บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ(โรงพยาบาลกรุงเทพ), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือบริษัทข้ามชาติอย่าง เชฟรอน, บริดสโตน, ชาแนล ไปจนถึงค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง โตโยต้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, นิสสัน เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานประกันสังคม, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ส่วนบริการของบริษัทมีหลากหลายครอบคลุมความต้องการลูกค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร และ2.ธุรกิจให้เช่าและบริการ ทั้งนี้ธุรกิจกลุ่มแรก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ให้บริการบริหารจัดการ อาทิ พนักงานขับรถยนต์ จัดการงานบันทึกข้อมูล และ 2.ธุรกิจบริการแลภูมิทัศน์ ครอบคลุม บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ บริการออกแบบและจัดสวน และบริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) ส่วนธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบทั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รวมทั้งรถยนต์ดัดแปลง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น กล่าวว่า SO มีบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดบริการใหม่ได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างกำไรได้ทุกปีและมีผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,670.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 138.35 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 1,732.32 ล้านบาท กำไรสุทธิ 116.11 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 1,850.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 101.01 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือน ปี 2562 มีรายได้รวม 929.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิปี 48.04 ล้านบาท

บริษัท สยามราชธานี เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42% ของทุนเรียกชำระแล้ว พร้อมจะนำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสการเติบโตในอนาคตให้แก่นักลงทุนในจ.เชียงใหม่และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณการซื้อขายและจำนวนนักลงทุน เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและเห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ปัจจุบัน SO มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท จำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่