STGT บริจาคถุงมือยาง 1 ล้านชิ้น ให้จีนสู้ COVID-19

STGT บริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น ให้จีนร่วมต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19”

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์  ( STGT ) บริษัทย่อย ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี  ( STA )  เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 (โควิด-19)  ส่งผลให้ระบบสาธารณสุข ของจีน มีปริมาณการใช้ถุงมือยางทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก และขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องและต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ ซึ่งบริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ และตระหนักถึงความต้องการทางด้านสาธารณสุขที่ดีเป็นอย่างมาก

บริษัท ฯ  ได้บริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับ Shanghai Charity Foundation เพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุข ของจีน โรงพยาบาล 15 แห่ง และสถาบันที่เกี่ยวข้องในจีน ได้นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยต่อไป โดยมอบหมายให้ Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd หรือ “SDME” บริษัทในเครือบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่จีน เป็นตัวแทนในการส่งมอบในครั้งนี้

 

rpt