GL เผยศาลสิงคโปร์ยกฟ้องคดี JTA กล่าวหาบ.ลูกหลอกให้ลงทุน

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส” เผยศาลสิงคโปร์ยกฟ้องคดี “J Trust Asia” กล่าวหา GL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย หลอกลวงให้เข้ามาลงทุน ชี้คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาได้

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษาในคดีเลขที่ HC/S 1212/2017 โดยศาลให้ยกฟ้องของบริษัท J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) ที่ฟ้อง Group Lease Holdings Pte. Ltd (GLH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ฐานละเมิดโดยร่วมกันหลอกลวงให้เข้าทำธุรกรรม พร้อมทั้งสั่งให้ JTA ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของจำเลย

อย่างไรก็ดี หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ มีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษานี้ได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทดีกว่าความเป็นจริง จึงตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัท

คดีนี้ JTA เรียกร้องให้ GLH จ่ายค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย และมีคำสั่งใด ๆ อันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ JTA ตามที่ศาลเห็นสมควร โดย GLH ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฏหมายในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินการต่อสู้คดี โต้แย้งคัดค้าน ข้อกล่าวหาทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา