เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินแก่มูลนิธิรพ.เด็กเพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

12

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต มอบรายได้จากการจัดกิจกรรม MTL x ROV Fun Run การแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล  (รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย) ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ Little Miracle เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.พญ.พนิดา ศรีสันต์ หัวหน้างานหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งมีกฤตย์ พัฒนเตชะ Head of Garena Online (Thailand)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่