อาคเนย์ประกันชีวิตมอบสินไหม ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง จากเหตุการณ์ที่โคราช

ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต มอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,317,570 บาท ผ่านทางโครงการคุ้มนิรันดร์ ที่ทำร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ร่วมสดุดีความกล้าหาญของด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง นายตำรวจผู้กล้าที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช พร้อมขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวผู้สูญเสีย และขอเป็นกำลังให้ชาวโคราชและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุกท่าน