ONEAM Investment Forum

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) จัดงานเสวนา ONEAM Investment Forum 2020 ปีที่ 5 ในหัวข้อ Market Outlook 2020 Investing in a Disrupted World” เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจโลก การพิจารณาเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติรบรรยายจาก กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ลำดับ 2 จากซ้าย) ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย (ลำดับ 2 จากขวา) โดยมี พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ (ลำดับ 1 จากขวา) ร่วมให้มุมมองการลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบัน ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ