ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น PE ไม่ตั้งกก.ตรวจสอบให้ครบตามกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PE เหตุไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามกำหนด ขี้ดเส้นภายใน 11 พ.ค.63 ยังไม่ครบพร้อประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนพ้นตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) ในเช้าวันที่ 11 ก.พ. 2563 เหตุผลเนื่องจากบริษัท ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย SP หรือภายในวันที่ 11 พ.ค.2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน