LHSC เผย Terminal21 โคราช เตรียมเปิดบริการตามปกติ

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ LHSC เตรียมเปิดบริการศูนย์การค้า Terminal21 โคราช ตามปกติให้ผู้ร่วมค้าดำเนินธุรกิจตามปกติ ด้าน Terminal21 อโศก กรุงเทพฯ ยันให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า ร้านค้ามั่นใจเข้าใช้บริการ

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ Terminal21 โคราช ว่า ภายลังเหตุการณ์สงบทางศูนย์การค้า Terminal21 โคราช ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแลได้ทำการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเตรียมการเปิดศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ร่วมค้าได้สามารถดำเนินธุรกิจและสามารถกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ศูนย์การค้า Terminal21 อโศก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์ LHSC ยังเปิดให้บริการปกติ ร้านค้าพร้อมเปิดให้บริการและลูกค้าที่เข้ารับบริการยังอยู่ในภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้า Terminal21 อโศก ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการทางศูนย์การค้า ร้านค้า รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการ ป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการฝึกซ้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้า ร้านค้า มีความมั่นใจการเข้าใช้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ห้าง Terminal 21 โคราช – เจ้าของคือ นายอนันต์ อัศวโภคิน และพันธมิตร บริหารงานโดย Siam Retail Development  ไม่ได้เป็นของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) และกองทุน LHSC, LHHOTEL 

สำหรับ LH ลงทุนในห้าง Terminal 21 พัทยา และ Terminal 21 พระราม 3 , โรงแรม Grande Centre Point พัทยา
LHSC ลงทุนในสินทรัพย์ห้าง Terminal 21 อโศก
LHHOTEL ลงทุนในสินทรัพย์โรงแรม Grande Centre Point 3 แห่ง คือ Terminal 21 อโศก , ราชดำริ, สุขุมวิท 55