“ดั๊บเบิ้ล เอ” ขายหุ้นกู้ 5 ปี ดอกเบี้ย 5% ต่อปี

HoonSmart.com>> ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี ขายนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 ก.พ.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เปิดเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2568 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนทั่วไป (PO) วันที่ 24-26 ก.พ.2563 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ BBB-/ Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2563