บลจ.วรรณ เปิดตัว ONE-VIETNAM กองแรกซื้อขายได้ทุกวันทำการ

บลจ.วรรณ ลุยตลาดหุ้นเวียดนาม มองพื้นฐานเศรษฐกิจโตได้ต่อเนื่อง เปิดตัวกองทุนใหม่ “วรรณ เวียดนาม อิควิตี้” ขายครั้งแรก 6-12 มี.ค.61 ปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง กระจายลงทุนในกองทุน dv x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF และ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ชูสภาพคล่องดีซื้อขายได้ทุกวันทำการ

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของประเทศเวียดนามด้านเศรษฐกิจเริ่มมีความโดดเด่นชัดเจนขึ้น จากที่ภาครัฐบาลเริ่มประกาศใช้นโยบายการค้าเสรี(Doi Moi) ส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ที่โดดเด่น ในปีปี 2016 อยู่ที่ระดับ 9.1% ของอัตราการขยายตัว GDP ที่เติบโต 6.2%

นอกจากนี้ ภาครัฐบาลยังมีแผนทยอยยกเลิกบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผลดีต่อขนาดของตลาดหุ้นเวียดนามมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องจากการนำรัฐสาหกิจเข้าระดมทุนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นมากขึ้น และส่งให้สภาพคล่องในตลาดปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมามีรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นจำนวน 4 บริษัท ในอุตสาหกรรม โทรคมนาคม สายการบิน พลังงาน บริษัทหลักทรัพย์ เพิ่มสัดส่วนให้ตลาดหุ้นได้ประมาณ 47% 40% 59% และ 23% ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานตัวด้านอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14-15% ยังอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ TIP Market(ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 10% 18% 12% ตามลำดับ

พจน์ หะริณสุต

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศเวียดนามยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากจากเศรษฐกิจที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องกอปรกับพิจารณาในแง่ของการลงทุนมูลค่าหุ้นและโอกาสขยายตัวของตลาดหุ้นยังมีอยู่มาก ดังนั้น จึงมองเป็นโอกาสการลงทุน ซึ่งจะเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ (ONE-VIETNAM) ระหว่างวันที่ 6-12 มี.ค.61 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนหรือ ETF ที่ลงทุนแบบ Active Portfolio Management เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Fund of Fund เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในกองทุน dv x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF ซึ่งเป็นกองทุนเปิดดัชนีและมีเป้าหมายการลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี FTSE Vietnam Index เน้นการลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มี Foreign Ownership และสร้างผลตอบแทนตามการปรับตัวของตลาดหุ้นเวียดนาม

นอกจากนี้ กองทุน ONE-VIETNAM ยังเน้นสร้างผลตอบแทนจากการเลือกหุ้นผ่านกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในช่วง 5 ปี 3 ปี และ 1 ปี อยู่ที่ระดับ 19.19% 17.31% และ 43.67% ตามลำดับ

“ผมเชื่อมั่นว่า กองทุน ONE-VIETNAM เป็นทางเลือกการสร้างผลตอบแทนในหุ้นเวียดนามที่ดี โดยแผนการเสนอขายกองทุนนี้ เป็นหนึ่งในแผนงานธุรกิจของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าที่มีเข้ามา ประกอบกับหากพิจารณา การเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนาม ผมมองว่าจะสามารถสร้างโอกาสการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ได้ โดยแนะนำจัดสรรเงินบางส่วนลงทุนในตลาดเกิดใหม่ประมาณ 10% ในพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุน ONE-VIETNAM เป็นกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.วรรณ รายแรกของอุตสาหกรรมที่สามารถเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ” นายพจน์กล่าว