IRPC พัฒนา “ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ”

IRPC ร่วมมือ พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล และ ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์คพัฒนา “ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อเข้าสู่ Thappline”

 

 

สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)  ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด และ ลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ไปสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของ Thappline” โดยได้รับเกียรติจาก นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และ ธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค ร่วมเป็นสักขีพยาน

ระบบการขนส่งน้ำมันนี้ รองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน High Speed Diesel ตามมาตรฐาน Euro V และ Jet  A1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ผ่านถังเก็บน้ำมัน และเชื่อมโยงเข้ากับระบบท่อส่งน้ำมันของ Thappline ณ จุดเชื่อมต่อบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อกระจายส่งขายให้ผู้ค้าตามจุดต่าง ๆ ของประเทศ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566

การพัฒนาระบบการขนส่งนี้จะทำให้ IRPC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ในการตอบสนองความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น