GCAP ย้ำปล่อยสินเชื่อรัดกุม ปันผลผู้ถือหุ้น 0.10 บาท XD 14 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> “จี แคปปิตอล” ผู้นำให้บริการสินเชื่อภาคเกษตร ชี้ผลกระทบภัยแล้งปีนี้หนัก พร้อมออกมาตรการช่วยลดผลกระทบลูกค้า เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก ย้ำต้องรัดกุม รอบคอบ รวดเร็วในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนผลงานปี 62 กำไร 53 ล้านบาท ปันผล 0.10 บาท XD 14 ก.พ.63

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจี แคปปิตอล (GCAP) กล่าวว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าเกษตรกร มานานกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ รถพรวนดิน เครื่องรีดยางเครป เป็นต้น เล็งเห็นถึงปัญหาทางธรรมชาติในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร

ทั้งนี้ ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปี 2562 รวมถึงปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ที่ดูเหมือนจะเข้าขั้นวิกฤตในรอบหลายสิบปี และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างชัดเจนโดยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทในหลายจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย

“ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ถือว่ารุนแรงมาก ผลกระทบต่อเกษตรกรในปีนี้กระจายไปในวงกว้าง ลูกค้าของบริษัทในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่เราก็จะพยายามหามาตรการที่จะเข้ามาช่วยลดผลกระทบในช่วงนี้ให้ลูกค้าได้เดินต่อไปได้ก่อน” นายสเปญกล่าว

ที่ผ่านมาปัญหาในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้าง บริษัทก็มีมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือต่อลูกค้าบริษัท เพื่อลดความเดือดร้อนในหลายๆกรณี สอดรับกับมาตรการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการนำเสนอและออกมาตรการหลายเรื่อง เช่น การพักชำระหนี้ของเกษตรกร การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมที่จะพิจารณาความช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าจะยังสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไปในช่วงที่สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างในปัจจุบัน

นายสเปญ ยังกล่าวต่ออีกว่า นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัท บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า แม่ค้า พนักงานบริษัท หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยยังเน้นการปล่อยสินเชื่อที่สอดรับกับความต้องการอย่างระมัดระวัง มีกระบวนการการพิจารณาอย่างรอบคอบในสินเชื่อทุกประเภท

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับลูกค้า และกับบริษัทเข้ามาปรับใช้เพื่อลดกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่ทับซ้อน รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น การขอสินเชื่อออนไลน์ การส่งใบแจ้งหนี้ ช่องทางการชำระเงิน หรือเช็คข้อมูลส่วนตัวผ่านออนไลน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการปล่อยสินเชื่อจะยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการต่างๆที่จะนำเข้ามาใช้เพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มความรัดกุม รอบคอบ รวดเร็วในหลายๆมิติมากขึ้น เพื่อให้สมกับการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเกษตรกร และลูกค้ารายย่อยของบริษัทต่อไป

ด้านผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 53.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท ลดลงจากงวดปีก่อนมีกำไรสุทธิ 54.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.27 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค.2562-31 ธ.ค.2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 17 ก.พ. 2563 ขึ้น XD 14 ก.พ. 2563 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 เม.ย. 2563

ด้านราคาหุ้น GCAP ณ เวลา 16.14 น. อยู่ที่ 1.86 บาท -0.02 บาท หรือ -1.06% มูลค่าการซื้อขาย 2.70 ล้านบาท