กรุงไทยปล่อยสินเชื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จ.ระยอง

สุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อกับสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ ถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อสนับสนุนและรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน