ไทยออยล์ขอบคุณพันธมิตรในความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้


วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรในความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวนรวม 565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและพันธมิตรเข้าร่วม ณ ห้องอาหาร บลู แอนด์ แบร์ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพฯ