BPP ทุ่ม 10.5 ล้านเหรียญฯ ซื้อหุ้น 19.9% ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแบบค้าปลีกในญี่ปุ่น

HoonSmart.com>> “บ้านปู เพาเวอร์” ทุ่ม 10.5 ล้านเหรียญฯ เข้าถือหุ้น 19.9% ใน Global Engineering ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแบบค้าปลีกในญี่ปุ่น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งว่า บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte.Ltd (RBS) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วน 100% ได้ลงนามในสัญญาเพื่อการลงทุนมูลค่า 1,143 ล้านยนหรือ 10.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเข้าถือหุ้น 19.9% ในบริษัท Global Engineering Co.Ltd (Global) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแบค้าปลีก ตั้งอยู่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวธุรกิจที่สำคัญในการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual power plant) และธุรกิจ Energy trading ในการจัดจำหน่าไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิตัลและอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน Global ให้บริการกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมกว่า 2,000 รายและมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือนในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ และ Global ยังมีความสนใจร่วมกันในการขยายการพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการโครงข่ายการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสอดรับกับความเติบโตของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคนี้