ก.ล.ต.เผยเกณฑ์กองทุน SSF บังคับใช้แล้ว คาดกลางก.พ.นี้บลจ.ตั้งกองทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผยเกณฑ์กองทุน SSF มีผลใช้บังคับ 3 ก.พ.63 คาดบลจ.ตั้งกองทุนกลางเดือนก.พ.นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2563

“สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ประสงค์จะจัดตั้งกองทุน SSF สามารถยื่นขออนุมัติจัดตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ (3 ก.พ.2563) เป็นต้นไป และ ก.ล.ต. พร้อมอนุมัติให้ได้โดยเร็ว ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนในกองทุน SSF ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการสร้างวินัยการออมการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับการหารือจาก บลจ. หลายรายเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกองทุน SSF แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้ในกลางเดือนก.พ.นี้