“บุษยากร ยังตรง”เข้าเก็บหุ้น OCEAN สัดส่วน 8.7861%

HoonSmart.com>> “บุษยากร ยังตรง” เข้าเก็บหุ้น OCEAN สัดส่วน 8.7861%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) โดย น.สาว บุษยากร ยังตรง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 จำนวน 8.7861% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

อ่านข่าว

“ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์” ขายหุ้น OCEAN ออก 8.78% เหลือถือ 0.25%