PPPM เฮ! สถาบันการเงินยืดชำระหนี้ 120 ลบ.จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 6%

HoonSmart.com>> “พีพี ไพร์ม” เผยสถาบันการเงินขยายเวลาชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 120 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 6% จากเดิม 5.25% แบ่งจ่าย 5 งวด ส่วนยอดที่เหลือ 60 ล้านบาท ชำระ 31 ก.ค.63

บริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปีที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 31 ม.ค.2563 และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 31 ม.ค.2563 ว่าบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ รวมจำนวน 120 ล้านบาท ดังกล่าวออกไป

ขณะนี้สถาบันการเงินได้ตกลงให้ชำระและขยายตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 6% ต่อปี แบ่งชำระ 5 งวดๆ ละ 12 ล้านบาท กำหนดงวดแรกวันที่ 31 ม.ค.2563 ซึ่งชำระเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดสองวันที่ 31 มี.ค.2563 งวดสามวันที่ 30 เม.ย.2563 งวดสี่วันที่ 29 พ.ค.2563 และงวดห้าวันที่ 30 มิ.ย.2563

สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่เหลือจำนวน 60 ล้านบาท ให้จ่ายชำระในวันที่ 31 ก.ค.2563

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะทยอยลดตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถึงกำหนดชำระจากตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับจำนวน 40 ล้านบาท ก่อนจนครบ และจะไปลดตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับ 80 ล้านบาท ต่อไป