STARK ดึงสถาบันถือหุ้น เพิ่มฟรีโฟลทขึ้น SET 50

HoonSmart.com>>“ชนินทร์ เย็นสุดใจ” ประธานบอร์ด STARK โรดโชว์สถาบันต่างประเทศ  เตรียมบิ๊กล็อตหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ราว 5% เศษ เพิ่มฟรีโฟลทตามเกณฑ์ตลาด ลดผลกระทบราคาหุ้นในกระดาน  ก่อนขยับขึ้น SET 50 พร้อมออกหุ้นกู้ระยะยาวขายสถาบัน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดต้นทุนดอกเบี้ยปีละ 50 ล้านบาท

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผย www.HoonSmart.com ว่า ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อมูลบริษัทให้กับนักลงทุนสถาบันฮ่องกง ได้รับการตอบรับที่ดีและสนใจหุ้น STARK ซึ่งบริษัทจะนำหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ “ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ “ ออกมาทำรายการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) สัดส่วนราว 5% ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย  (Free Float) หรือ สภาพคล่องหุ้น ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ 15 % ของหุ้นชำระแล้ว แทนการขายผู้ถือหุ้นทั่วไป (PO)  เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับราคาหุ้นในกระดาน  ปัจจุบัน มีฟรีโฟลท์ 9.7 % โดยมีเป้าหมายนำหุ้นเข้า SET 50 ภายในปีนี้

ทั้งนี้หุ้นที่นายวนรัชต์ นำมาทำบิ๊กล็อตบางส่วน เป็นหุ้นที่พ้นระยะห้ามขาย (ไซเรนท์พีเรียด) จำนวน 5,375 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2563  ซึ่งนายวนรัชต์ คงถือหุ้นดังกล่าวอยู่ โดยจะแบ่งบางส่วนออกมาทำบิ๊กล็อตให้สถาบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาสูตรราคาเสนอขาย

“การนำหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ออกมาทำบิ๊กล็อต เพิ่มฟรีโฟลท์ ให้ได้ตามเกณฑ์ตลาดไม่น้อยกว่า 15% ก็ไม่จำเป็นต้องขายหุ้น PO จำนวน 480 ล้านหุ้น หรือ 2% เศษ ตามแผนที่แจ้งตลาดไว้ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ทำบิ๊กล็อต 5% เศษ คิดว่า เพียงพอตามเกณฑ์ตลาดแล้ว ที่ต้องเพิ่มฟรีโฟลท์ เป็นการทำตามแผนขยับขึ้น SET 50 ปีนี้”

นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า วันที่ 28 ม.ค. 63 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทำเรตติ้ง เป็นหุ้นระยะยาว 3-5 ปี  เสนอขายนักลงทุนสถาบันไทย-เทศ วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำไปลดต้นทุนการเงิน 1.5% หรือ ช่วยประหยัดดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ ปีละ 50 ล้านบาท