สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ “ประกันชีวิต” คุ้มครองลูกค้าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

HoonSmart.com>> สมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองลูกค้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

นางนุสรา(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนนั้น ธุรกิจประกันชีวิตตระหนักถึงความกังวลของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมย้ำว่า ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน จะยังคงได้รับความคุ้มครองในทุกกรณีครอบคลุมถึงโรคดังกล่าวด้วย ตามจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

ในส่วนของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกันภัย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสได้มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประชาชนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยรับประทานอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องไปในแหล่งชุมชน ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีอาการไอและจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วย

พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว โดยอาศัยประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือเยียวยาภาระที่อาจเกิดในอนาคต สำหรับประชาชนที่ต้องการจะซื้อประกันชีวิต และซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทประกันชีวิต หรือที่สมาคมประกันชีวิตไทย โทร.0-2679-8080