5 โอเปอร์เรเตอร์ ร่วมมือพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผ่านมือถือ

HoonSmart.com>>5 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผนึกกำลัง  ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล จากฐานข้อมูลโทรศัพท์มือถือ  สู่แนวทางตั้งบริษัท Mobile National ID (MNID)

 

วันนี้ 29 ม.ค. 2563 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย  ภายใต้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด , บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด , บริษัท ทีโอที จำกัด  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยใช้ฐานข้อมูลจากเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแนวทางการจัดตั้งบริษัท Mobile National ID (MNID)

นายมนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้บริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการสมาคมโทรคมนาคมฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  อาจมีการทดลองรูปแบบการให้บริการในระบบ Sandbox จัดตั้ง บริษัท Mobile National ID (MNID) โดยศึกษาและกำหนดรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนร่างแผนธุรกิจร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง บริษัท MNID โดยเร็ว ใช้ความระมัดระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เบื้องต้น ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย จะพัฒนาระบบดังกล่าว  โดย “แทนบัตร” หรือการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนที่บัตรประจำตัวในรูปแบบปกติ ซึ่งเป็นโครงการที่กสทช. ได้ริเริ่มขึ้น ทั้ง 5 รายจะนำไปพิจารณาในการพัฒนาระบบ

สำหรับบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดย MNID  ช่วยลดเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และลดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านโครงข่ายทั้ง 5 ราย มีมากถึง 130 ล้านเลขหมาย รองรับ Digital ID ได้อย่างกว้างขวาง