บลจ.กสิกรไทยเก็บหุ้น BAM เพิ่ม 0.14% ขยับถือ 5.12%

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เข้าซื้อหุ้น “บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์” กว่า 4.7 ล้านหุ้น กว่า 0.1454% หนุนถือหุ้น 5.1226%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวน 4,701,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 165,562,200 หุ้น หรือคิดเป็น 5.1226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น BAM วันที่ทำรายการ 23 ม.ค.2563 เปิด 26.25 บาท และขึ้นไปแตะสูงสุด 27 บาท ต่ำสุด 25.50 บาท ก่อนปิด 27 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ 3.85% มูลค่าการซื้อขาย 3,527.71 ล้านบาท

ขณะที่ราคาล่าสุด 28 ม.ค.2563 ปิด 26 บาท ลดลง 0.75 บาท หรือ -2.80% มูลค่าการซื้อขาย 3,822.65 ล้านบาท