การท่าฯอู่ตะเภา-AIS ร่วมกันพัฒนาระบบ 5G-หุ่นยนต์ AI ให้บริการสนามบิน

HoonSmart.com>>สนามบินอู่ตะเภา จับมือ AIS  ขยายความร่วมมือ Smart Airport Terminal ร่วมทดลองใช้เทคโนโลยี 5G และ หุ่นยนต์ AI ยกระดับการให้บริการสนามบิน

วันนี้ การท่าอากาศยานอุ่ตะเภา และ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส ( ADVANC ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS  ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ ขยายการพัฒนาSmart Airport Terminal โดยร่วมศึกษาและทดลองใช้เทคโนโลยี 5G และ หุ่นยนต์ AI เพื่อยกระดับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ

โดย  AIS ฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี มีศักยภาพทั้งด้านเครือข่ายความเร็วสูง และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการทำโซลูชั่นส์ Smart Airport Terminal  จากที่เคยเปิดให้บริการดิจิทัลใน 2 ส่วนหลักไปแล้ว ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน Thailand Smart Airport บริการข้อมูลด้านการบินและสนามบินหลากหลายในแอปฯ เดียว 2. เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพวิดีโออัจฉริยะ ตรวจจับและรับรู้ใบหน้าบุคคล วัตถุต้องสงสัย

พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการให้บริการ และการบริหารอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร เชื่อมโยงและสนับสนุนการเดินทาง การขนส่งทางอากาศ พร้อมสู่การเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร  เชื่อมโยงผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็น Aviation Hub หลักของภูมิภาค

” การท่าฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือของเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 1 และผู้นำด้านดิจิทัลของประเทศ พัฒนาบริการดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เพื่อให้บริการในพื้นที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 กระทั่งนำมาสู่การขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาบนเทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G ที่ก้าวหน้าและทันสมัยไปอีกขั้น”

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า  เอไอเอส มีความพร้อมใร่วมพัฒนาโซลูชัน Smart Airport Terminal ร่วมกับภาครัฐและพันธมิตร  ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่าย 5G  โดยหวังเป็นโครงการต้นแบบ 5G เพื่อภาคอุตสาหกรรมการบินต่อไป